PREGLED FIZIJATRA. Fizijatar je je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, kvalifikovan za obavljanje procedura dijagnostikovanja i lečenja oboljenja i povreda zglobova, mišića, kostiju i ligamenata.

Čime se bavi oblast fizikalne medicine i rehabilitacije?

Fizikalna medicina i rehabilitacija predstavlja granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom, lečenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oboljenjima, poremećajima i povredama koštano-zglobnog i mišićno-nervnog sistema, pri čemu se koristi fizikalnim procedurama ali i raznim drugim metodama. Ova oblast medicine posvećuje posebnu pažnju ponovnom uspostavljanju izgubljenih funkcija, nezavisnosti individue i vraćanja kvaliteta života uzimajući u obzir fizičke, emotivne, socijalne, radne i medicinske potrebe pojedinca. Fizikalna medicina i rehabilitacija je jedinstvena među medicinskim specijalnostima po tome što je njena struka usmerena na funkcionisanje celog pacijenta, u poređenju sa fokusom na organski sistem ili sisteme.

Fizijatar-koje su njegove nadležnosti?