Project Description

Sistemski eritemski lupus je autoimunska bolest gde imunski sistem napada sopstvena tkiva i organe. Može biti zahvaćen gotovo svaki organ u telu, ali najčešće se bolest ispoljava na zglobovima, koži i bubrezima.

Zbog čega nastaje lupus?

Nije poznato zbog čega se bolest javlja, ali se smatra da neki faktor iz spoljašnje sredine deluje na osobu koja ima genetsku predispoziciju za nastanak bolesti. Kao spoljašnji faktori mogu da deluju različite infekcije i kroz dosta ispitivanja pokazano je da Epštajn Barov virus može imati veliki značaj. Takođe stres, trudnoća, zagađenje, sunčeva svetlost i druge bolesti mogu da budu okidači za nastanak lupusa. Mnogi pacijenti koji se razbole od lupusa imaju srodnike koji boluju od lupusa ili od drugih autoimunskih bolesti.

Kako počinje sistemski eritemski lupus?

Sistemski lupus može da se ispolji na vrlo različite načine. Simptomi zavise od toga koji je organ zahvaćen. Najčešće se javlja bol u zglobovima koji je praćen jutarnjom ukočenošću. Zglobovi su često otečeni. Kod nekih pacijenata se javlja modrilo prstiju na hladnoću. Dosta pacijenata ima blago povišenu temperaturu, umor, opštu i malaksalost. Međutim, simptomi mogu veoma mnogo da se razliku od pacijenta do pacijenta. Sistemski lupus nekada imitira druge bolesti i često se dugo traga do postavljanja prave dijagnoze.

sistemski lupus

Da li je sistemski lupus uvek ozbiljna bolest?

Nije! Kod nekih pacijenata je sistemski lupus sasvim blaga bolest sa blagim promenama na koži i blagim bolovima u zglobovima. Međutim postoje pacijenti koji imaju vrlo ozbiljne manifestacije sistemskog lupusa. Bolest je hroničnog tokai prate je povremena