Kineziterapija je jedna od najčešćih metoda fizikalne terapije upravo zbog širokom spektra benefita koje se manifestuju u lečenju pacijenata. Sam naziv kineziterapija potiče od reči kinesis koja u bukvalnom prevodu znači pokret i therapy što znači terapija. Dakle, ova procedura podrazumeva primenu pokreta u terapeutke svrhe. Ti pokreti su sistematizovani kako bi se locirali i angažovali mišići u kojima se javlja problem. To može biti izolovano – što znači da se odnosi na jedan specifičan mišić, ali češće se kineziterapija koristi za određenu grupu mišića u kojima se javlja problem. Sistem posebnih vežbi formira se od strane lekara specijaliste sa ciljem da se osim mišića angažuju i drugi sistemi – kardiovaskularni, respiratorni i drugi, što dovodi do opšteg poboljšanja stanja kod pacijenata.

Kineziterapija se primarno primenjuje kod pacijenata kao deo rehabilitacije, ali vrlo često se preporučuje i pacijentima koji boluju od drugih bolesti kao što su problemi disajnih organa, bolesti srca i krvnih sudova ili neuroloških bolesti. Razlog tome leži u činjenici da ovaj vid terapije daje pozitivne rezultate kako lokalizovano, za regiju koja se tretira, tako i sistemski, jer obuhvata i druge sisteme čovekovog organizma.

Ovaj vid terapije primenjuje se ne samo u rešavanju nastalih problema kod pacijenata usled povreda ili hroničnih bolesti, već i kao prevencija, jer dokazano jača imuni sistem, prevenira hronična stanja kao što je osteoporoza, a pozitivno utiče i na psihološka stanja.

Poznato je i naučno dokazano da usled odsustva fizičke aktivnosti funkcije organizma slabe, dolazi do atrofije mišića, slabljenja zglobova i slabljenja tkiva organa, što je podloga za brojne zdravstvene probleme. Kako bi se to sprečilo, preporuka lekare je svakodnevna umerena fizička aktivnost, koja može da podrazumeva šetnju i vežbe.

Šta je kineziterapija?

Kineziterapija

Kineziterapija je vrsta fizikalne terapije