Bol u donjem delu leđa

Od bola u leđima u svakom trenutku boluje oko 15 % populacije. Mnogi pacijenti imaju hronični bol u leđima koji u značajno meri narušava kvalitet života. Bol u donjem delu leđa najčešće nije povezan sa ozbiljnim uzrocima. Javlja se kod radno aktivnog stanovništva, naročito kod onih koji puno sede i nedovoljno se bave fizičkom aktivnošću.

Međutim, bol u leđima može da bude povezan sa radikulopatijom, zatim sa prelomom kičmenih pršljenova ili pak može da bude povezan i sa patologijom koja potiče od okolnih tkiva i organa i ima specifičan uzrok.

Nespecifičan bol u donjem delu leđa

Većina pacijenata ima nespecifični bol u leđima, koji nije jasno povezan sa određenim uzročnicima. Bol je obično umerenog intenziteta, ne širi se i nihe povezan sa neurološkim ispadima. Ujutru je obično prisutna samo kratkotrajna ukočenost, a psihofizički stres, nezadovoljstvo i nedovoljna fizička aktivnost pogoršavaju tegobe.

U pogoršanju bola se daju analgetici, a na duži rok najbolja prevencija i lečenje predstavlja fizičko vežbanje, odnosno specifične vežbe za jačanje muskulature leđa.

Bol u leđima povezan sa radikulopatijom

Bol u leđima povezan sa radikulopatijom može da bude veoma velikog intenziteta. Pacijenti se žale obično na bol u krsnom predelu koji se širi zadnjom stranom noge. Bol često otežava hod, a nekada može da remeti i san. Najčešće se javlja nakon fizičkog opterećenja u neadekvatnom položaju.

U akutnim fazama bol se leči kombinovanom primenom