Project Description

Osteoporoza je metabolička bolest gde su kosti ’’porozne’’ i sklone prelomima. Osteoporoza nemo napreduje tokom godina, ne daje nikave simptome, a zapravo prvi simptom bolesti je prelom kosti. Za osteoporozu su karakteristični takozvani prelomi na minimalnu traumu. Kod teške osteoporoze prelomi se nekad dešavaju prilikom kašlja- kada može da dođe do pucanja rebara, ili čak i spontano- što se nekada dešava sa kičmenim pršljenovima. Osteporoza je najčešća kod žena u menopauzi, ali pogađa i muškarce i može se javiti i ranije kod pacijenata koji uzimaju određene lekove ili imaju različite bolesti koje dovode do gubtka koštane mase.

Koji su simptomi osteoporoze?

Kao što smo rekli osteoporoza ne boli sve dok se ne dogodi prelom. Najčešće se događaju prelomi kičmenih pršljenova, podlaktice i kuka. Međutim, mogu da se desi i prelomi rebara, prstiju na stopalima, karlice i tako dalje. Kod pacijenata koji nisu imali očigledan prelom, najčešći simptom je bol u leđima koji je povezan sa prelomom pršljena, a koga pacijenti nisu ni svesni. Pacijenti često primete da su se smanjili u visini ili da je došlo do povijanja kičme u grudnom delu, odnosno došlo do pojave grbe.

Ko je u riziku od osteoporoze?

Najznačajniji faktor rizika za osteoporozu je starost. Osteoporoza je povezana sa ranim gubitkom estrogena kod žena i sve žene koje su ušle u menopauzu pre 45 godine su u povećanom riziku od osteoporoze. Mala telesna masa, fizička neaktivnost, nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D su takođe važni faktori rizika. Različiti lekovi dovode do osteoporoze. Od njih su najznačajniji kortikosteroidi. Međutim, uzimanje antiepileptika, preparata protiv zgrušavanja krvi, neki lekovi koji se koriste u lečenju karcinoma dojke može takođe da dovede do ubrzanog gubitka koštane gustine i pojave osteoporoze.

Kako se dijagnostikuje osteoporoza?

Svaki prelom koji se dogodi na malu traumu znači i dijagnostiku osteoporoze i zahteva lečenje. Ipak, dijagnoza ost