Fizikalna medicina i fizikalna terapija datiraju od vremena starog Egipta, Grčke, Rima i Kine, a sam naziv koji potiče od reči physis što u bukvalnom prevodu znači priroda. Upravo ovo objašnjava da se koriste prirodne metode u svrhu poboljšanja stanja ili lečenja pacijenata nakon povreda ili tokom hroničnih bolesti.
Ova grana medicine smatra se jednim od najstarijih vrsta medicinskih lečenja, a fokus fizikalne medicine je usmeren na pacijente kojima je potreban post-operativni oporavak, kojima je zbog povreda ili hroničnih stanja ograničeno kretanje i pokretljivost što direktno utiče na njihov kvalitet života i svakodnevno optimalno funkcionisanje.
Ranije su se koristile različite metode fizikalne terapije koje su i tada pokazivale dobre rezultate. Danas su fizikalna medicina i terapija u konstantnom evolucijskom procesu što konstantno daje progresivne rezultate u lečenju pacijenata. Razlog tome leži u činjenici da spajanjem novih saznanja iz ove oblasti medicine i savremenim tehnološkim otkrićima čiji rezultat su najkvalitetniji aparati i tehnike, dolazi se rapidno do rezultata, a sve sa ciljem što bržeg oporavka pacijenata.
Zadatak fizikalne terapije jeste da u što kraćem roku omogući oporavak, otkloni bol, vrati pokretljivost pacijentima kako bi se što pre vratili svojim svakodnevnim aktivnostima.

Šta je fizikalna medicina?

fizikalna terapija

Fizikalna medicina se bavi proučavanjem i primenom različitih oblika fizičke energije u svrhu:

  • prevencije
  • dijagnostike
  • terapije
  • metaflakse
  • medicinske rehabilitacije

Različite procedure fizikalne medicine i rehabilitacije imaju svrhu poboljšanja i vraćanja funkcionalnih sposobnosti i kvaliteta života pacijenata sa oštećenjem ili povredom nerava, kostiju, zglobova, ligamenata, mišića i tetiva.

Cilj fizikalne medicine jeste da unapredi samostalno funkcionisanje i kvalitet života pacijenata. Da bi se to postiglo potrebno je individualno prolagoditi fizikalnu terapiju svakom pacijentu, primeniti dovo