Kako bi se rano otkrila potencijalna kardiovaskularna oboljenja, postavila precizna dijagnoza ili otklonila sumnja za postojanje istih redovni kardiološki pregledi su od presudnog značaja. Kardiološki pregled je potpuno bezbolan, nije potrebna nikakva priprema pacijenata pre dolaska u ordinaciju i traje oko 30 minuta.

Šta je kardiološki pregled?

kardiološki pregled srce

Kardiološki pregled se najčešće zakazuje kada pacijenti osete promene u kvalitetu života koje se ogledaju u njihovom ometanju prilikom svakodnevnih aktivnosti kao što su zamaranje, ubrzan rad i lupanje srca, bol u grudnom delu, trnjenje ruku i slično. Kardiološku pregled je obavezan pregled kod povišenog ili sniženog krvnog pritiska, kod svih bolesti srca i velikih krvnih sudova, ali ne retko i kao pr