Ultrazvuk srca ili ehokardiografija je vrlo često sastavni deo kardiološkog pregleda kao potpuno bezbolna i neinvanzivna metoda koja služi za dijagnostikovanje kardiovaskularnih bolesti. Ultrazvučnim snimanjem srca utvrđuje se pravilan ili nepravilan rad srca i velikih krvnih sudova, pa se smatra obaveznim preventivnim pregledom, metodom za rano otkrivanje ili uspešno lečenje kardiovaskularnih bolesti.

Važno je napomenuti da su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok smrti svuda u svetu i kod nas u zemlji i vrlo često se dešava da pacijenti nemaju nikakve simptome ili imaju one sa kojima žive bez preteranog ometanja kvaliteta života. Stoga je prevencija, rana dijagnostika i adekvatno lečenje kardiovaskularnih bolesti od presudnog značaja za normalan, dug život i zdravlje čoveka u celini. A ultrazvuk srca je jedan od prvih pokazatelja koji lekarima daju informacije da li postoji određena bolest kod pacijenta, kao i o kojoj bolesti je reč. Drugim rečima, ultrazvuk srca je prvi korak ka zdravom srcu i krvnim sudovima.

Kada se radi ultrazvuk srca?

EKG ultrazvuk srca