dr Jelena Aleksić
dr Jelena Aleksićprim dr sci med
SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE – REUMATOLOG

Biografija

Dr Jelena Aleksić (ex Vasić) je diplomirala 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.03. Nakon završenog staža, zaposlila se 2001. kao lekar opšte medicine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“ u Beogradu. Od 2004. radi u DXA centru na odeljenju fizikalne i sportske medicine u istoj ustanovi. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije je završila 2007. i specijalistički ispit položila sa odličnim uspehom. Od strane Ministarstva zdravlja dodeljena joj je titula Primarijus 2014. godine. Završila je subspecijalizaciju iz reumatologije na Institutu za reumatologiju u Beogradu i subspecijalistički ispit položila 2016. sa najvišom ocenom. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2019. na temu metaboličkih bolesti kostiju.
U organizaciji Medicinskog fakulteta i Klinike za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ završila je školu akupunkture 2007. godine. Jedan je od predavača je u Školi akupunkture udruženja „Quanttes“ u Beogradu.
Školu Kinesio Tapinga završila je 2009. u Beogradu, a nakon dodatne edukacije u Veneciji 2014. i određenog broja održanih kurseva, postala sertifikovani Instruktor Kinesio Taping® metode od strane Kinesio Taping međunarodne asocijacije (KTAI). Do sada je održala veliki broj kurseva ove metode (KT1 -3) u Srbiji.
Autor je i koautor više radova u celosti u domaćim i stranim časopisima, kao i abstrakta na brojnim domaćim i stranim kongresima, koautor u Monografiji.

Profesionalno iskustvo

Dr Jelena Aleksić se bavi se lečenjem i dijagnostikom degenerativnog (zglobnog i vanzglobnog reumatizma), zapaljenskim reumatskim bolestima (reumatoidni artritis, spondiloartropatije, metaboličke bolesti kostiju i zglobova) i sportskim povredama. S obzirom da radi u Centru za prevenciju i lečenje osteoporoze poslednjih 17 godina, ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. Praktikuje akupunkturu u svakodnevnom radu kao i metodoligiju Kinesio Taping®.