Project Description

Reumatoidni artritis je najčešća zapaljenska bolest zglobova. Obično se javlja između 45 i 65 godine starosti, ali može da se javi u bilo kom životnom dobu. Žene oboljevaju tri puta češće od muškaraca.

Zbog čega nastaje reumatoidni artritis?

Pušenje je najvažniji faktor rizika za nastanak reumatoidnog artritisa, ali pretpostavlja se da ulogu imaju i bakterije koje zive u obolelim desnima, kao i izloženost stresu.

 Koji su simptomi reumatoidnog artritisa?

Reumatoidni artrtitis najčešće zahvata male zglobove šaka stopala, ali se može javiti na bilo kom zglobu. Najjači bol pacijenti osećaju ujutru nakon buđenja. Bol je praćen osećajem dugotrajne ukočenosti šaka koja traje duže od pola sata.

Bolest obično počinje postepeno, ali se nekada javlja i naglo, kad odjednom više zglobova bude zahvaćeno.Uglavnom je bol praćen i otokom zglobova koji dodatno otežava funkciju. Ako se bolest ne leči adekvatno reumatoidni artritis može da dovede do trajnog oštećenja zglobova, pa čak i do invaliditeta.

Kako se postavlja dijagnoza reumatoidnog artritisa?

Za dijagnozu reumatoidnog artritisa je najvažniji  detaljan pregled stručnog reumatologa koji će postaviti sumnju na bolest i po potrebi sprovesti dodatna ispitivanja.

Najvažnije je uraditi analizu krvi. Pacijenti koji boluju od reumatodnog artritisa imaju ubrzanu sedimentaciju i povišen C reaktivni protein, koji su zapravo pokazatelji zapaljenja, ali se kod nekih pacijenata nalazi i tzv. reumatoidni faktor i specifična antitela koji pomažu u postavljanju dijagnoze.
U veoma ranoj fazi reumatoidnog artritisa nekada je teško postaviti dijagnozu smao kliničkim pregledom, već se mora uraditi i ultrazvuk zglobova. Ultrazvuk omogućava da se vidi da li u zglobu ima tečnosti, da li postoje znaci  zapaljenja i najvažnije, ultrazvuk veoma rano vidi oštećenje na zglobovima tzv. erozije što je ključno za dijagnozu bolesti.

Kako se leči reumatoidni artritis?

Kod reumatoidnog artritisa je od