Šta je bol u ramenu- bolno rame?

BOL U RAMENU je akutno ili hronično bolno stanje ramena sa različitim stepenom ograničenosti pokreta u zglobu i smanjenjem funkcionalnosti (npr. nemogućnost spavanja na boku).

Šta sve izaziva bol u ramenu / bolno rame?

Bol u ramenu je najčešće izazvan poremećajem u strukturama oko zgloba (mišići, tetive, pripoji tetiva i ligamenata (enteze) i burze) koje pružaju stabilnost ramenu tokom pokreta i mirovanja. Zato se bol u ramenu najčešće smatra vanzglobnim reumatizmom.
Međutim bol u ramenu nekada može biti posledica i poremećaja u samom zglobu usled degenerativnih promena (artroza/osteoartritis), zapaljenja zgloba/artritisa (reumatoidni artritis, giht, infekcije zgloba) i povrede u zglobu (prelom, avaskularna nekroza-infarkt kosti).
Retko bol u ramenu može biti i prenesen iz struktura u vratu (vratna radikulopatija, prisustvo vratnog rebra), grudnom košu (angina pektoris, infarkt srca, zapaljenje srčane kese, tumor pluća, povrede grudnog dela kičmenog stuba) ili stomaka (zapaljenje žučne kesice, iritacija dijafragme, itd.) kada je potrebno detaljno ispitati potencijalne uzroke.