Raynaudov (Rejnoov) sindrom

2021-11-20T19:48:27+00:00

Rejnoov sindrom predstavlja pojavu modrila, bledila i crvenila prstiju šaka i stopala nakon izlaganju hladnoći. Bolest se javlja usled prekida cirkulacije koja nastaje zbog spazma (grča) krvnih sudova. Bledilo se javlja zbog smanjene cirkulacije, modrilo potom nastaje zbog nedostatka kiseonika, a crvenilo se javlja nakon ponovnog uspostavljanja cirkulacije. Kod [...]