Cellular Matrix predstavlja poslednji domet regenerative medicine. Sadrži epruvetu za pripremu PRP-a, u kojoj se već nalazi 40 mg visokomolekularne (1550 kDa) hijaluronske kiseline.
Ovaj preparat eliminiše bol i otok zgloba, povećava pokretljivost zgloba, ubrzava regeneraciju hrskavice, ligamenata i tetiva.

Cellular Matrix obezbeđuje sinergističko delovanje plazme bogate trombocitima i hijaluronske kiseline, čime se postiže dodatni benefit u lečenju osteoartritisa.

Hijaluronska kiselina obezbeđuje viskoelastičnost, poboljšava stabilnost zgloba stvarajuci optimalne uslove za dejstvo faktora rasta iz trombocita, PRP ostvaruje ključne efekte na migraciju, proliferaciju i diferencijaciju ćelija, kao i sintezu novog matriksa. Pored toga, PRP ostvaruje snažan antiinflamatorni efekat.

Koje su indikacije za primenu Cellular matrixa?