Hijaluronska kiselina je supstanca u obliku gela koja je sastavni deo sinovijske tečnosti koja se nalazi u unutašnjosti zgloba. Njena funkcija je da „podmazuje“ zglob, odnosno da omogući nesmetani kontakt dve zglobne površine. Posebnu ulogu ima  u amortizaciji stresa koji trpi zglob, a ima veliki značaj i u snabdevanju hrskavice hranljivim materijama.

Hijaluronska kiselina smanjuje stvaranje proinflamatornih citokina- supstance koja izaziva zapaljenje i oštećenje zgloba. Na taj način se sprečava propadanje zglobne hrskavice i vrši prevencija oštećenja zgloba.

Davanje hijaluronske kiseline u zglobove, oporavlja se izgubljena funkcija sinovijske tečnosti, smanjuju se zapaljenski procesi i  ublažava napredovanje daljih degeneracija. Posebno je važna i nakon sportskih povreda i ortopedskih operacija, jer smanjuje opterećenje zgloba, eliminiše bol i ubrzava oporavak.

Davanje hijaluronske kiseline je naročito važno za starije pacijente, koji zbog bola u zglobovima često uzimaju preparate nesteroidnih antiinflamatornih lekova kao što su diklofenak, ibuprofen i drugi, koji mogu da izazovu krvarenje iz gastrointestinalnog trakta ili da izazovu oštećenje bubrega. Injekcije hijaluronske kiseline uklanjaju bol i prestaje potreba za uzimanjem ovih lekova, ili se njihova količina drastično smanjuje.

Tokom 25 godina kliničkog iskustva pokazano je značajno smanjenje bola i poboljsanje fun