dr Ivica Jeremić
dr Ivica JeremićKlinički asistent dr sci. med.
NAUČNI SARADNIK, SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE- REUMATOLOG

Biografija

Dr Ivica Jeremić je diplomirao 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,97 kao student generacije. Nakon završenih osnovnih studija medicine, završio je specijalističke akademske studije iz imunologije i doktorske studije iz molekularne medicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je sa odličnim uspehom. Od 2009. godine zaposlen je u Institutu za reumatologiju, gde radi kao lekar specijalista. Od juna 2015. godine izabran je za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Tokom studija više je puta proglašavan za najboljeg studenta i nosilac je nagrade za studente generacije Beogradskog Univerziteta. Tokom 2014., 2015. i 2016. godine dobio je nagradu ‚‚Dr Zagorka Berović” za najveći naučni doprinos u reumatologiji.

Autor je i koautor većeg broja radova u domaćim i međunarodnim časopisima, između ostalog publikovao je i rad u prestižnom časopisu Nature Medicine.

Intervju o sferama njegovih profesionalnih interesovanja možete pročitati OVDE.

Profesionalno iskustvo

Dr Ivica Jeremić obavlja dijagnostiku i terapiju zapaljenskih reumatskih bolesti (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, ankilozirajući spondilitis, psorijazni artritis, polimiozitis, dermatomiozitis, vaskulitisi), degenerativnih reumatskih bolesti (artroza šaka, kuka i kolena), metaboličkih bolesti kostiju (ost