KRVNA PLAZMA BOGATA TROMBOCITIMA (PRP terapija)

Krvna plazma bogata trombocitima eleminiše bol i otok u zglobovima, smanjuje jutarnju ukočenost u zglobovima i povećava obim pokreta zgloba.

Nakon bilo kog oštećenja krvnog suda ili oštećenja tkiva, na mestu povrede dolazi do gomilanja i aktivacije trombocita (krvnih pločica). Aktivirani trombociti  oslobađaju velike količine faktora rasta i citokina koji  ubrzavaju oporavak i regeneraciju tkiva. Upravo ovo svojstvo trombocita je iskorišćeno za tzv. PRP tretman.

Biološki efekti PRP-a zavise od njegovog direktnog uticaja na ćelije hrskavice ali i od jakog uticaja na takozvane mezenhimalne matične ćelije. Mezenhimalne matične ćelije mogu dalje da se razvijaju u ćelije hrskavice, kosti, mišića ili masnog tkiva. PRP povećava razmnožavanje mezenhimalnih matičnih ćelija i stimuliše ih da stvaraju više proteoglikana koji predstavljaju gelastu supstancu od koje se najvećim delom sastoji hrskavica. Pored toga krvna plazma blokira stvaranje zapaljenskih citokina odgovornih za bol i razaranje hrskavice.

Zbog svih navedenih efekata krvna plazma se smatra veoma korisnom terapijom za osteoartrozu jer sa jedne strane smanjuje bol i povećava pokretljivost, a sa druge strane usporava napredovanje bolesti i čak popravlja manja oštećenja hrskavice.

Koje su indikacije za primenu krvne plazme bogate trombocitima?