Magnetoterapija je jedna od retko zaobilaznih metoda fizikalne terapije koja se primenjuje u lečenju pacijenata zahvaljujući široko-obuhvatnom spektru oboljenja koja se ovom procedurom mogu poboljšati i lečiti. Preciznije, magnetoterapija je primena energije elektomagnetnog polja u terapeutske svrhe.

Ova metoda danas se koristi širom sveta u većini ordinacija, a upotreba magneta u lečenju datira još od vremena pre oko 3.000 godina. O dobrobitima elektomagnetog polja govorilo se u staroj Grčkoj, Rimu, Egiptu sa jedne strane, ali i u Kini sa druge strane sveta. Kada danas govorimo o magnetnom delovanju mislimo na savremen pristup koji podrazumeva tačnu dijagnostiku, precizno određenu terapiju i proverene i bezbedne aparate visokog kvaliteta.

Cilj magnetoterapije jeste brži oporavak pacijenata od povreda, ali i poboljšanje kvaliteta života onih koji žive sa stanjima koštano-mišićne regije koja limitiraju svakodnevno optimalno funkcionisanje. Magnetoterapija je visokoefikasna, sigurna i neinvanzivna procedura kojom se stimuliše regeneracija tkiva. Zahvaljujući delovanju magnetnog polja koje podrazumeva regeneraciju ćelija, što znači brži oporavak povređenih tkiva, snabdevanju ćelija hranljivim materijama i boljoj cirkulaciji, dolazi do smanjenja bola, bržeg i kvalitetnijeg oporavka, ali i poboljšanja opšteg stanja pacijenata.

Šta je magnetoterapija u fizikalnoj terapiji?

Kao što smo već napomenuli – magnetoterapija podrazumeva primenu različitih oblika magnetnog polja i pripada procedurama koje se primenjuju u fizikalnoj terapiji. Ponosni ističemo da se u našoj ordinaciji koriste najsavreminiji BTL aparati za fizikalnu terapiju, koji rade na principu fokusiranog magnetnog polja i primene magneta velike snage. Time se obezbeđuje brz efekat na smanjenje bola, i još važnije, veliki potencijal za obnavljanje tkiva.

Na koji način deluje magnetoterapija?