dr Biljana Stojić
dr Biljana Stojić
LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE, SUBSPECIJALISTA REUMATOLOGIJE

Biografija

Dr Biljana Stojić je diplomirala 1993.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,39.
Specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije završila je 2001.godine sa odličnom ocenom.
Od 2000. godine je zaposlena na Institutu za reumatologiju, a od 2001. kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
2007. godine završila je edukaciju iz elektromioneurografije (EMNG) u KBC Bežanijska Kosa pod pokroviteljstvom Udruženja neurofiziologa Srbije.
2010. položila je subspecijalistički ispit iz reumatologije s ocenom 10.

U organizaciji Srpskog udruženja za integrativnu medicinu i Klinike za rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović” završila je školu akupunkture.
Kao autor ili koautor više radova iz oblasti reumatologije i fizikalne medicine i rehabilitacije učestovavala je na domaćim i inostranim kongresima reumatologa i fizijatra.

Profesionalno iskustvo

Bavi se dijagnostikom i  lečenjem degenerativnog ( zglobnog i vanzglobnog) reumatizma, osteoporoze i zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis i psorijazni artritis).

Pitajte lekara

Ukoliko želite da postavite pitanje nekom od lekara iz stručnog tima naše specijalističke ordinacije, odgovo