Plazma bogata trombocitima (PRP, ACP)-Terapija krvnom plazmom

 

 

Nakon bilo kog oštećenja krvnog suda ili oštećenja tkiva, na mestu povrede dolazi do gomilanja trombocita (krvnih pločica), koji kad se aktiviraju izlučuju velike količine faktora rasta i citokina koji služe da ubrzaju oporavak tkiva i stimulišu sintezu kolagena i drugih proteina. Upravo ovo svojstvo trombocita je iskorišćeno za tzv. PRP tretman.

 

Plazma bogata trombocitima eleminiše bol i otok u zglobovima,
smanjuje jutarnju ukočenost u zglobovima i povećava obim pokreta zgloba.

 

Biološki efekti PRP-a zavise od njegovog direktnog uticaja na ćelije hrskavice ali i od jakog uticaja na takozvane mezenhimalne stem ćelije. Mezenhimalne matične ćelije su vrsta matičnih ćelija koje mogu dalje da se razvijaju u ćelije hrskavice, kosti, mišića ili masnog tkiva. PRP povećava razmnožavanje mezenhimalnih matičnih ćelija i stimuliše ih da stvaraju više proteoglikana koji predstavljaju gelastu supstancu od koje se najvećim delom sastoji hrskavica. Pored toga PRP blokira stvaranje proinflamatornih citokina koji su odgovorni za bol i razaranje hrskavice. Zbog svih navedenih efekata PRP se može smatrati veoma korisnim lekom za osteoartrozu jer sa jedne strane smanjuje bol i povećava pokretljivost, što su osnovni problemi pacijenata koji boluju od artroze, a sa druge strane usporava napredovanje bolesti i čak popravlja manja oštećenja hrskavice.

 

Krvna plazma takođe sprečava propadanje hrskavice i napredovanje oštećenja zgloba, pokreće reparatorne mehanizme u hrskavici i dovodi do delimičnog obnavljanja hrskavice

 

Kako se izvodi terapija krvnom plazmom bogatom trombocitima?

Od pacijenta se uzima krv. Potom se u zavisnosti od indikacije krv obrađuje specijalnim sistemima koji izdvajaju i koncentrišu trombocite. Tako dobijeni trombociti se potom ubrizgavaju pod kontrolom ultrazvuka u zglob, mišić, tetivnu ovojnicu ili druge strukture. Cela procedura je traje 10-40 minuta, u zavisnosti od broja mesta aplikacije i načina pripreme trombocita.

 

Plazma obogaćena trombocitima stimuliše sintezu mezenhimalnih matičnih ćelija koje sintetišu gradivne elemente hrskavice

 

Koje su indikacije za primenu plazme obogaćene trombocitima?

Artroza kolena-gonartroza

Artroza kuka-koksartroza

Artroze drugih zglobova

Sportske povrede

Degenerativne bolesti tetiva

Nestabilnost zglobova

Povrede mišića

Bolesti tetiva ramena (sindrom rotatorne manžetne, kalcifikujući tendinitis)

Parcijalne rupture tetiva ramena (rupture supraspinatusa, infraspinatusa, subskapularisa)

Artroza ramena-omartroza

Artroza akromioklavikularnog zgloba

 

 

Kakvi su neželjeni efekti terapije plazmom obogaćenom trombocitima?

Važno je napomenuti da kod primene autologe plazme odnosno PRP-a ne javljaju alergijske reakcije. Tokom same intervencije može se javiti bol na mestu primene, dok prvih nekoliko dana nakon primene može prolazno da dođe do blagog pogoršanja tegoba. Na mestu primene prp-a može da dođe i do pojavemalih modrica kao posledice uboda igle.

 

Kada ne sme da se primeni PRP?

Prp se ne primenjuje kod pacijenata koji boluju od  trombocitopenije, pacijenata  sa hematološkim bolestima , diseminovanim malignim bolestima, akutnim infekcijama. Kod pacijenta koji su na terapiji antikoagulansima, kortikosteroidima ili boluju od drugih teških bolesti davanje PRP-a se procenjuje individualno i sprovodi se uz odgovarajuću pripremu pacijenta.

 

Kako se treba pripremiti za aplikovanje PRP-a?

Pre davanja PPR-a važno je da tokom 7-10 dana pacijenti ne uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što su aspirin, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen i drugi jer oni inhibiraju aktivnost trombocita i smanjuju efikasnost tretmana. Na dan intervencije treba uzeti adekvatnu količinu vode.

 

Kako se treba ponašati nakon aplikovanja PRP-a?

U prvih 24h nakon aplikacije PRP-a preporučuje se mirovanje, a nakon toga preporučuje se postepena aktivacija zgloba u zavisnosti od tipa patologije. Mesto uboda bi trebalo zaštiti od kvašenja narednih 6-12h. Tretam PRP-om je idealno kombinovati sa odgovarajućom fizikalnom terapijom čime se postižu optimalni rezultati.

 

Kakva su iskustva nakon terapije plazmom bogatom trombocitima?

Naša iskustva, ali i iskustva pacijenata sa primenom krvne plazme su vrlo pozitivna i ohrabrujuća. Kod najvećeg broja pacijenata postižu se odlični rezultati. Kod jednog značajnog broja pacijenata kada se primenjuje čista krvna plazma dolazi do blagog pogoršanja tegoba, koje traje 3-4 dana i koje se vrlo lako rešava paracetamolom. Nakon 7-10 dana počinje da se javlja poboljšanje koje se dalje razvija tokom mesec dana. Nakon mesec dana, ako klinička situacija zahteva tretman se može ponoviti. Za degenerativne bolesti u našoj poliklinici se često kombinuje davanje plazme i hijaluronske kiseline, što omogućava da efekat nastupi brže, a blago pogoršanje koje se javlja sa primenom čiste plazme se obično ne dešava. Pored toga trombociti sinergistički deluju sa hijaluronskom kiselinom što obezbeđuje još bolje i dugotrajnije rezultate.

 

Zakažite pregled:

Reumatologija i fizikalna terapija

Naš ekspertski tim posvećen je dobrobiti pacijenta. Našim pacijentima je na raspolaganju reumatološka ordinaciju,savremena ultrazvučna dijagnostika, fizikalna terapija, PRP terapija, injekcije hijaluronske kiseline, akupunktura i celokupna rehabilitacija reumatoloških pacijenata. 

Kontakt podaci

    Poliklinika Pekic Beograd

    Bulevar Zorana Đinđića 123g

Trenutni popusti:

No news available.