Magnetoterapija

Magnetoterapija podrazumeva primenu različitih oblika magnentog polja. Ponosno ističemo da se u našim poliklinikama koriste najsavremeniji BTL aparati za fizikalnu terapiju, koji rade na principu fokusiranog magnetnog polja i primene magneta velike snage čime obezbeđujemo brz efekat na smanjenje bola, i još važnije veliki potencijal za obnavljanje tkiva.

 

Na koji način deluje magnetoterapija?

 

Biološki efekti magnetoterapije nastaju pod dejstvom elektomagnetnog polja. Magnetoterapija deluje antiedematozno (protiv otoka), antizapaljenski, vazodilatatorno i analgetski. Takođe, magnetoterapija deluje stimulativno na žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

 

Primena magnentog polja dovodi do:

 

Povećanja parcijalnog pritiska kiseonika, što dovodi do povećane oksigenacije tkiva omogućavajući brži i kvalitetniji oporavak.

 

Povećane razmene materija u tkivu, što dovodi do bržeg odstranjivanja štetnih produkata metabolizma i zapaljenskih markera.

 

Stimulacije proliferacije ćelija i izgradnje ćelijskog matriksa, sto je posebno blagotvorno kod pacijenata obolelih od osteoporoze, gde primena magnetnog polja dovodi do povećanja koštane gustine.Stimulacijom proliferacije ćelija, magnetoterapija značajno ubrzava oporavak posle povreda, te je nezaobilazna procedura kod sportskih povreda.

 

Magnetoterapija stimulacijom imunološkog sistema, te inhibicijom  stvaranja markera zapaljenja ostvaruje protivupalni efekat.

 

Koje su indikacije za magnetoterapiju?

                     

Najčešće indikacije za magnetoterapiju su:

-artroza zglobova,

-reumatoidni artritis

-radikulopatije

-mišićnoskeletni bol

-rane koje teško zarastaju (ulkusu, dekubitusi i dr)

-prelomi kostiju

-povrede mekih tkiva

 

Da li postoje kontraindikacije za magnetoterapiju?

 

Kontraidnikacije za magnentuterapiju su tumori, trudnoća i pejsmeker.

Zakažite pregled:

Reumatologija i fizikalna terapija

Naš ekspertski tim posvećen je dobrobiti pacijenta. Našim pacijentima je na raspolaganju reumatološka ordinaciju,savremena ultrazvučna dijagnostika, fizikalna terapija, PRP terapija, injekcije hijaluronske kiseline, akupunktura i celokupna rehabilitacija reumatoloških pacijenata. 

Kontakt podaci

    Poliklinika Pekic Beograd

    Bulevar Zorana Đinđića 123g

Trenutni popusti:

No news available.