REUMATOLOŠKI PAKETPregled + Ultrazvuk zglobova

PREGLED REUMATOLOGA + ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBA

 

Reumatologija je kompleksna grana interne medicine koja se bavi bolestima zglobova, kostiju mišića i mekotkivnih struktura. Takođe reumatologija se bavi velikom grupom autoimunskih bolesti koje obuhvataju sistemske bolesti vezivnog tkiva i vaskulitise odnosno zapaljenja krvnih sudova.

 

PREGLED REUMATOLOGA JE KOMPLEKSAN I OBUHVATA PAŽLJIVO UZIMANJE ANAMNEZE, ODNOSNO ISTORIJE BOLESTI, PREGLED KOŽE I VIDLJIVIH SLUZNICA, OPŠTI INTERNISTIČKI PREGLED I PREGLED ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA

 

Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva dopunjava informacije koje se dobijaju fizikalnim pregledom. Njime možemo jasno da utvrdimo da li u zglobovima postoji tečnost, kakvih je karakteristika ta tečnost i da u najvećem broju slučajeva razlikujemo da li se radi o zapaljenskoj ili degenerativnoj bolesti zgloba. Ultrazvučnom pregledom zglobova mogu se detektovati erozije na kostima koje se ne vide na standardnom rendgenskom pregledu, a koje su prvi siguran znak reumatoidnog artritisa.

 

ULTRAZVUČNI PREGLED ZGLOBOVA DAJE DETALJNE INFORMACIJE O ZGLOBNIM STRUKTURAMA, DEBLJINI I STANJU HRSKAVICE

 

Veoma je važno da ultrazvučni pregled zglobova sprovodi stručan reumatolog jer se mnogi nalazi koji se dobijaju ultrazvukom moraju interpetirati u kliničkom kontekstu što jeidno osigurava ispravnu dijagnozu i optimalno lečenje.

Telefon:060/345-03-04


Reumatologija i fizikalna terapija

Naš ekspertski tim posvećen je dobrobiti pacijenta. Našim pacijentima je na raspolaganju reumatološka ordinaciju,savremena ultrazvučna dijagnostika, fizikalna terapija, PRP terapija, injekcije hijaluronske kiseline, akupunktura i celokupna rehabilitacija reumatoloških pacijenata. 

Kontakt podaci

    Poliklinika Pekic Beograd

    Bulevar Zorana Đinđića 123g

Trenutni popusti:

No news available.